Back to the Flatiron Acrylique sur toile (60"  x 30" )

Back to the Flatiron